Preskočiť navigáciu
26. marca 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnil vedomostný kvíz pre študentov stredných škôl Drogy, to teda nie!  Kvíz prebiehal v štyroch kolách pod dohľadom odbornej poroty v zložení : predseda – inšpektor MsP Jozef Michalík, členky poroty - Mgr. Jana Gondová a Ľuba Halamová. Prvé miesto získali študenti Gymnázia Ľ. Štúra, druhé miesto patrí študentom Strednej zdravotníckej školy a na treťom mieste sa umiestnili študenti Technickej akadémie. Ceny pre víťazov venovalo Mesto Zvolen.

Drogy, to teda nie!


Drogy, to teda nie!

Vedomostný kvíz pre študentov stredných škôl Drogy, to teda nie!
Original