Preskočiť navigáciu

Knižnica vo fotografii


IŠ

Oddelenie spoločenskovednej a umenovednej literatúry - Internetová študovňa vybudovaná v rámci národného projektu MK SR "Informatizácia knižníc - Verejný internet v knižniciach SR"(1. poschodie)
Original