Preskočiť navigáciu
22. novembra 2018 sa už druhýkrát v roku uskutočnil kvíz pre seniorov Podvodníci nespia. Kvíz bol pripravený v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru vo Zvolene, Mestom Zvolen, Mestskou políciou Zvolen, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene a Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru. Súťažilo 16 seniorov v ôsmich družstvách, kvíz prebiehal v piatich súťažných kolách. Predsedom poroty bol Jozef Michalík, inšpektor Mestskej polície Zvolen; členmi poroty boli Mgr. Ladislav Lietava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen; Ing. Miroslav Fekiač, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru a Ľuba Halamová z krajskej knižnice. Prvé miesto obhájili súťažiaci z Klubu dôchodcov č. 4 (Okružná ulica vo Zvolene), druhé patrilo Klubu dôchodcov č. 3 (Borovianska ulica vo Zvolene) a tretie obsadili súťažiaci z Klubu dôchodcov č. 6 (Rázusova ulica vo Zvolene). Ceny do súťaže venovalo Mesto Zvolen, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen a Krajská knižnica Ľ. Štúra. Účastníci kvízu si odniesli aj „medovú odmenu“ od europoslanca Ing. Vladimíra Maňku.

Podvodníci nespia... 2


Podvodníci nespia... 2

Vedomostný kvíz pre seniorov Podvodníci nespia...2
Original