Preskočiť navigáciu
10. apríla 2018 sa uskutočnil kvíz pre seniorov Podvodníci nespia. Kvíz bol pripravený v spolupráci s Okresným riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Mestom Zvolen, Mestskou políciou Zvolen a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene. Súťažili medzi sebou kluby dôchodcov zo Zvolena v štyroch súťažných kolách. Seniori z publika v prestávkach medzi jednotlivými kolami súťažili o knižné dary. Predsedom poroty bol Jozef Michalík, inšpektor Mestskej polície Zvolen; členmi poroty Mgr. Ladislav Lietava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen; Mgr. Iveta Gondášová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Ľuba Halamová z krajskej knižnice. Boli udelené dve prvé miesta, ktoré získali súťažiaci z Klubu dôchodcov č. 4 (Okružná ulica vo Zvolene) a z Klubu dôchodcov č. 5 (Novozámocká ulica vo Zvolene). Ceny do súťaže venovalo Mesto Zvolen.

Podvodníci nespia...


Podvodníci nespia...

Vedomostný kvíz pre seniorov Podvodníci nespia...