Preskočiť navigáciu

V dňoch 23. a 24. apríla 2010  sa uskutočnilo pod záštitou predsedu BBSK vyhodnotenie jubilejného 15. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2009 v rámci XXIV. ročníka Štúrovho Zvolena.

Štúrovo pero (23.-24.4.2010)


Štúrovo pero (23.-24.4.2010)

Štúrovo pero 2009 slávnostné otvorenie za účasti Mgr. Ivana Sečíka, CSc. – štátneho tajomníka MK SR pre médiá a audiovíziu (príhovor Mgr. K. Ďurovcovej - riaditeľky krajskej knižnice a zároveň riaditeľky ŠP 2009). Vedľa p. Sečíka Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen a Mgr. Pavol Vitko, predseda poroty a šéfredaktor časopisu Obrana
Original