Preskočiť navigáciu

V dňoch 25. a 26. apríla 2014 sa uskutočnilo pod záštitou predsedu BBSK vyhodnotenie 19. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2013 v rámci XXVIII. ročníka Štúrovho Zvolena.

Štúrovo pero (25.-26.4.2014)


Štúrovo pero (25.-26.4.2014)

Štúrovo pero 2013 - vyhlasovanie výsledkov za jednotlivé kategórie (na obr. zľava Mgr. Patrik Herman, redaktor TV Markíza; Ing. Miroslav Kusein, primátor mesta Zvolen; Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen; PhDr. Pavol Vitko, člen kontrolnej rady Slovenského syndikátu novinárov, hlavný štátny radca, Komunikačný odbor Ministerstva obrany SR, šéfredaktor časopisu OBRANA)
Original