Preskočiť navigáciu

V dňoch 26. a 27. apríla 2013 sa uskutočnilo pod záštitou predsedu BBSK vyhodnotenie 18. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2012 v rámci XXVII. ročníka Štúrovho Zvolena.

Štúrovo pero (26.-27.4.2013)


Štúrovo pero (26.-27.4.2013)

Štúrovo pero 2012 - vyhlasovanie výsledkov za jednotlivé kategórie (na obr. zľava PhDr. Pavol Vitko, člen kontrolnej rady Slovenského syndikátu novinárov, hlavný štátny radca, Komunikačný odbor Ministerstva obrany SR, šéfredaktor časopisu OBRANA; Ing. Vladimír Maňka, poslanec EP a predseda BBSK; Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen)
Original