Preskočiť navigáciu

V dňoch 27. a 28. apríla 2012 sa uskutočnilo pod záštitou predsedu BBSK vyhodnotenie 17. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2011 v rámci XXVI. ročníka Štúrovho Zvolena.

Štúrovo pero (27.-28.4.2012)


Štúrovo pero (27.-28.4.2012)

Štúrovo pero 2011 - slávnostné otvorenie (na obr. zľava prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD., Mgr. Patrik Herman, šéfredaktor publicistiky TV Markíza, Ing. Jozef Pinka, predseda Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen a PhDr. Pavol Vitko, člen kontrolnej rady Slovenského syndikátu novinárov, štátny radca, Komunikačný odbor MO SR)
Original