Preskočiť navigáciu
V dňoch 22. - 26. októbra 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnilo niekoľko podujatí v rámci 14. ročníka Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti. Aktivity formou bábkových divadiel pre deti, besied, čítaní rozprávok a výstav počas týchto dní boli už tradične zamerané na témy približujúce obe národné kultúry. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Hlavnými organizátormi boli Český spolok vo Zvolene, Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, BONA FIDE Praha a  Ministerstvo zahraničných vecí ČR.
Bábkové predstavenie pre deti materských škôl Pohádka o kůzlátkách a kozliatkach pripravili Jana Segešová a Renáta Kubišová (Loutky v nemocnici Praha), Rozprávky sú pohádky - Renáta Kubišová, Jana Segešová,  Mária Masárová a Ľuba Halamová čítali české rozprávky v origináloch i v slovenských prekladoch, besedovali o príbuznosti oboch jazykov i národov. Umelecká a produkčná agentúra Secy Musicall uviedla veselé detské divadelné predstavenie s pesničkami - KREJČÍK HONZA  - Jak náš žebříček o šprušle přišel. Súčasťou podujatí bola výstava českých kníh pre deti a mládež z fondu Krajskej knižnice Ľ. Štúra.

Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti


Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti

Rozprávky sú pohádky
Original