Preskočiť navigáciu

17. januára 2018 sa uskutočnila ilustračná tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ s ilustrátorom Vladimírom Králom. Podujatie bolo posledným zo série stretnutí v rámci projektu Deti, hurá do čítania 3. Vladimír Král je ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných filmov - napr. Keď nie, tak nie (1998), Dvojhlasná invencia a-mol (1999). Na pôde medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave BIBIANA sa predstavil ako autor bábkovej scénografie a priestorového riešenia v predstaveniach Betlehemské rozprávky (1998), Veľký primáš Baro (2002) a podieľal sa na príprave výstav Naše Vianoce na skle maľované (1999) a Najkrajšie knihy Slovenska 2000 – 2007 a ďalších. Je tiež autorom ilustrácií v obľúbených knihách Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná, Vianočné mystérium Josteina Gaardera či Kozliatka Márie Rázusovej-Martákovej a Jaroslavy Blažkovej.

PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU

 Podujatia Deti, hurá do čítania 3 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu

Vladimír Král - Deti, hurá do čítania 3


Vladimír Král - Deti, hurá do čítania 3

Tvorivé dielne s ilustrátorom Vladimírom Králom
Original