Preskočiť navigáciu

15. marca 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2018, ktorý organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen pod záštitou predsedu BBSK. Pamätné listy odovzdala 10 zástupcom knižníc kraja podpredsedníčka Banskobystrického samosprávneho kraja PhDr. Ľubica Laššáková. V rámci hudobného programu zahrali žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Heuréka. 

Zoznam ocenených

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2018


Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2018

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2018 (na obr. zľava Ing. Peter Košík, PhD., poslanec BBSK; Ing. Milota Torňošová, riaditeľka krajskej knižnice a predsedníčka Krajskej pobočky SSKK Banskobystrického kraja; PhDr. Ľubica Laššáková, podpredsedníčka BBSK; Mgr. Daniela Belková, odborná referentka pre kultúru, Útvar kultúry BBSK; Mgr. Matej Snopko, poslanec BBSK)
Original