Preskočiť navigáciu
Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa o 9.00 hod. uskutoční súťaž stredoškolákov v improvizácii Impro Cup v študovni a čitárni knižnice. Podujatie bude viesť odborná lektorka Mgr. Monika Necpálová.
 
Zámerom krajskej knižnice bolo v rámci projektu Improvizuj! zrealizovať tréningy improvizácie pre tínedžerov z viacerých stredných škôl a záverečnú súťaž Impro Cup, v ktorej si študenti overia nadobudnuté schopnosti. Cieľom projektu je zvýšenie návštevnosti knižnice tínedžerskou verejnosťou a propagácia knižnice ako modernej inštitúcie, ktorá môže koexistovať so školou. Vyvrcholením tréningov bude súťaž Impro Cup, v ktorej si študenti, účastníci tréningov overia nadobudnuté schopnosti a budú súťažiť medzi sebou v družstvách. Každé družstvo bude reprezentovať svoju školu. V súťaži si overia verbálnu a neverbálnu komunikáciu, vedomosti o literárnej tvorbe P. Dobšinského, J. M. Hurbana, M. Kukučína a M. Rúfusa. Poslednou disciplínou bude súťaž v improvizácii na zadanú tému z literárnych diel. Do publika budú pozvaní spolužiaci súťažiacich. Cieľovými skupinami sú študenti stredných škôl.  
 
PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
 
Projekt Improvizuj! podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu