Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica sa 5. júna 2014 zapojila po šiestykrát do 7. ročníka celoslovenského podujatia „Čítajme si... 2014“, najpočetnejšieho čitateľského maratónu realizovaného pod záštitou Linky detskej istoty pri slovenskom Výbore pre UNICEF. V rámci maratónu sa deti vo veku od 6 do 15 rokov pokúsili o prekonanie rekordu vo verejnom čítaní detí. V krajskej knižnici čítalo 358 detí zo Zvolena a blízkeho regiónu (o 24 detí viac ako v minulom roku). Každý účastník prečítal jednu stranu knihy Neplechy školníčky Agneše od slovenskej autorky Alžbety Verešpejovej. Čitateľský maratón bol zahájený Mgr. Miriam Rašnerovou z Odboru školstva MsÚ vo Zvolene. Deti čítali v oddelení literatúry pre deti a mládež, v študovni a čitárni knižnice a v oddelení spoločenskovednej literatúry. V čitateľskom maratóne čítalo 37 064 detí z celého Slovenska, čím sa podarilo sa prekonať minuloročný rekord zapísaný v Slovenskej knihe rekordov o 743 čítajúcich detí.

Čítajme si... 2014


Čítajme si... 2014

Čitateľský maratón Čítajme si... 2014 - deti zo zvolenských základných škôl
Original