Preskočiť navigáciu

Dňa 26. februára 2014 sa uskutočnila prednáška Jany Pivarčekovej "Hypnózou za pohodou tela a duše" v študovni a čitárni knižnice. Mgr. Jana Pivarčeková vyštudovala andragogiku na Univerzite Jana Amose Komenského Praha, doplnila si vzdelanie kurzami a tréningami hypnózy u doc. MUDr. Jozefa Haštu, PhD. a u Ing. Vojtěcha Lusta. Následne sa začala zaoberať príčinami vzniku nestability duševného a telesného zdravia a vzťahov medzi ľuďmi. Cieľom jej prednášky bolo praktické využitie hypnózy a jej blahodarný vplyv na celkové prežívanie a život človeka. 

Hypnózou za pohodou duše a tela


Hypnózou za pohodou duše a tela

Hypnózou za pohodou duše a tela – účastníci
Original