Preskočiť navigáciu
V dňoch 14. apríla až 16. mája 2014 podporila krajská knižnica kampaň Národného lesníckeho centra vo Zvolene „Les ukrytý v knihe“ cyklom podujatí pre deti základných škôl so zameraním na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu čítania v oddelení pre deti a mládež. 

Les ukrytý v knihe 2014


Les ukrytý v knihe 2014

Les ukrytý v knihe 2014 - stretnutia detí zo základných škôl s lesnými pedagógmi - zážitkové čítanie
Original