Preskočiť navigáciu
9. decembra 2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie regionálneho kola celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 13 základných škôl z regiónov Detva, Krupina, Zvolen a 1 stredná škola. Hodnotilo sa 134 poetických a prozaických prác. Víťazné práce budú zaslané do celoštátnej súťaže, ktorá bude prebiehať v roku 2015 a bude sa niesť v znamení 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Ceny úspešným súťažiacim odovzdal Mgr. Miroslav Marcinko, vedúci Odboru školstva, Mestský úrad Zvolen a Ing. Milota Torňošová, riaditeľka krajskej knižnice.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko


Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Vyhodnotenie regionálnej súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ - vyhodnotenie 21. ročníka súťaže Mgr. Zlaticou Brodnianskou z krajskej knižnice
Original