Preskočiť navigáciu
V dňoch 3. - 7. novembra 2014 sa v knižnici uskutočnilo niekoľko podujatí v rámci jubilejného 10. ročníka Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti. Hlavnými organizátormi boli Český spolok vo Zvolene a Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí ČR. V oddelení literatúry pre deti a mládež sa realizovali besedy o českej literatúre, českom jazyku, čítali a premietali sa české rozprávky, bola sprístupnená výstavka českých titulov detských kníh nachádzajúcich sa vo fonde krajskej knižnice. V priestoroch študovne a čitárne bola sprístupnená výstava "Českí divadelníci a hudobníci v Košiciach po roku 1918", ktorú zostavila a graficky spracovala Mgr. D. Slezáková z historického fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Dňa 7. novembra 2014 sa konalo Slávnostné ukončenie Týždňa česko–slovenskej vzájomnosti prednáškou Václav Havel. Prednášajúcim bol publicista Mgr. Martin Mázor. Podujatí sa aktívne zúčastňovala aj predsedníčka Českého spolku vo Zvolene p. Ing. Blanka Maňkovská, DrSc. 
 

TČSV 2014


TČSV 2014

Výstava českých titulov detských kníh nachádzajúcich sa vo fonde krajskej knižnice
Original