Preskočiť navigáciu
Pracovníci z Centra dobrovoľníctva ako organizátori kampane „Týždeň dobrovoľníctva 2014“, pripravili v spolupráci s viac ako 50 organizáciami aktivity pre dobrovoľníkov. Krajská knižnica zorganizovala pre nádejných i súčasných dobrovoľníkov tri vydarené podujatia. 19. september 2014 bol Dňom otvorených dverí a zároveň sa uskutočnila aj beseda dobrovoľníkov knižnice so záujemcami o dobrovoľnícku činnosť. 22. septembra 2014 boli pripravené aktivity pre tých, ktorí chceli svojou prácou skutočne pomôcť priamo v knižnici. Dobrovoľníci čistili regále, radili knihy do abecedy a presúvali ich pod dohľadom odborných zamestnancov knižnice. Prác sa zúčastnilo 6 dobrovoľníkov a odpracovali spolu 18 hodín. Knižnica počas kampane získala pre dobrovoľnícku prácu dvoch nových dobrovoľníkov.

Týždeň dobrovoľníctva 2014


Týždeň dobrovoľníctva 2014

Týždeň dobrovoľníctva 2014 – aktivity dobrovoľníkov v knižnici (čistenie regálov, abecedné radenie a presun kníh)
Original