Preskočiť navigáciu
27. apríla 2016 sa uskutočnil kvíz pre seniorov Bezpečná jeseň života. Kvíz bol pripravený v spolupráci s Mestom Zvolen a Okresným riaditeľstvom policajného zboru Zvolen. V štyroch súťažných kolách súťažilo osem klubov seniorov zo Zvolena. Kvíz prebiehal v rámci realizácie celoslovenského preventívneho projektu pre seniorov Bezpečná jeseň života. Porota pracovala v zložení: predseda - Jozef Michalík, inšpektor Mestskej polície Zvolen; členmi poroty boli Mgr. Ladislav Lietava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen; Mgr. Iveta Gondášová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Bc. Adriana Sojaková, Krajská knižnica Ľ. Štúra. Súťažili aj seniori v publiku, ktorí za rýchlu a správnu odpoveď mohli získať knihu. Víťazom kvízu sa stali seniori z Denného centra na ul. M. R. Štefánika vo Zvolene. Ceny do súťaže venovalo Mesto Zvolen.

Bezpečná jeseň života


Bezpečná jeseň života

Vedomostný kvíz pre seniorov Bezpečná jeseň života (prítomných pozdravil Mgr. Juraj Chabada, náčelník Mestskej polície Zvolen)
Original