Preskočiť navigáciu
V dňoch 17. – 21. októbra 2016 sa v knižnici uskutočnilo niekoľko podujatí v rámci 12. ročníka Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti. Hlavnými organizátormi boli Český spolok vo Zvolene, Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a BONA FIDE Praha. Podujatie bolo zároveň súčasťou Festivalu české a slovenské tvorby pro děti v Měsíci české a slovenské kultúrní vzájemnosti pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana, ministra kultúry SR Mareka Maďariča a veľvyslanca SR v ČR Petra Weissa. V priestoroch študovne a čitárne bola sprístupnená výstava reprodukcií obrazov a kresieb významného českého maliara, grafika Františka Kupky  Iná skutočnosť – Úvod do diela. V oddelení literatúry pre deti a mládež sa realizovala séria podujatí pre deti základných škôl Rozprávky sú pohádky formou hlasného čítania českých rozprávok s prezentovaním spoločných a odlišných znakov českého a slovenského jazyka. V knižnici bola sprístupnená výstava ilustrácií Alexandry Švolíkovej, Zuzany Štancelovej a Mira Pogana. Prezentovali sa: kniha poézie Jiřího Tepera Najkrajšia kniha sveta – Milovaný obraz, tvorba pre deti českej autorky Marky Míkovej a detské knihy Michala Černíka. Divadlo DAMM z Prahy uviedlo dve bábkové predstavenia. V priestoroch Starej radnice pokrstila veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku J.E. Lívia Klausová knihu Jozefa Leikerta Pavučina bytí v českom preklade Michala Černíka. Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti sa slávnostne ukončil prednáškou o Božene Němcovej a Karolovi IV, prednášal publicista Mgr. Martin Mázor. Podujatí sa aktívne zúčastňovala aj predsedníčka Českého spolku vo Zvolene p. Ing. Blanka Maňkovská, DrSc.