Preskočiť navigáciu
27. októbra 2016 sa v krajskej knižnici uskutočnil ďalší kvíz pre seniorov Bezpečná jeseň života. Kvíz bol pripravený v spolupráci s Mestom Zvolen a Okresným riaditeľstvom policajného zboru vo Zvolene. Súťažili medzi sebou členovia seniorských klubov zo Zvolena v štyroch súťažných kolách. Kvíz prebiehal v rámci realizácie celoslovenského preventívneho projektu pre seniorov Bezpečná jeseň života. Porota pracovala v zložení: predseda poroty Jozef Michalík, inšpektor Mestskej polície Zvolen, členmi poroty boli Mgr. Ladislav Lietava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen; Mgr. Iveta Gondášová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Mgr. Adriana Sojaková z krajskej knižnice. Ceny do súťaže venovalo Mesto Zvolen.

Bezpečná jeseň života


Bezpečná jeseň života

Vedomostný kvíz pre seniorov Bezpečná jeseň života (porota zľava Mgr. Iveta Gondášová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen; Jozef Michalík, inšpektor Mestskej polície Zvolen; Bc. Adriana Sojaková, Krajská knižnica Ľ. Štúra; Mgr. Ladislav Lietava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen)
Original