Preskočiť navigáciu

2. novembra 2016 sa uskutočnila prezentácia publikácie Kniha o vládnutí za účasti autorky Ing. Brigity Schmögnerovej, CSc. Kniha o vládnutí je pokusom identifikovať, aké mocenské, stranícke, personálne, ekonomické a iné záujmy formovali vládne sociálno-ekonomické politiky počas vlády širokej koalície v rokoch 1998 – 2002.

Brigita Schmögnerová - Kniha o vládnutí


Brigita Schmögnerová - Kniha o vládnutí

Prezentácia publikácie Kniha o vládnutí za účasti autorky Ing. Brigity Schmögnerovej, CSc. (účastníci)
Original