Preskočiť navigáciu
V rámci celoeurópskeho podujatia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016, ktorého tohtoročná téma bola „Pamiatky a my“, pripravila krajská knižnica v dňoch 5.-30. septembra 2016 výstavu Pamiatky Podpoľania a Hontu v literatúre. Súčasťou sprievodných akcií bola panelová diskusia Pamiatky a my – obnova, revitalizácia, likvidácia...?, burza kníh a prehliadka priestorov knižnice spojená s odborným výkladom Mgr. Eleny Matiskovej, autorky publikácie „Remeselnícky dom vo Zvolene. Príbeh budovy“, ktorú pri tejto príležitosti knižnica vydala.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva


Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Pamiatky a my – obnova, revitalizácia, likvidácia...? (prednášajúci Mgr. art. Rudolf Boroš, reštaurátor – Hronsek - história objektu vodný hrad a dobový vkus)
Original