Preskočiť navigáciu
V rámci celoeurópskeho podujatia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016, ktorého tohtoročná téma bola „Pamiatky a my“, pripravila krajská knižnica v dňoch 5.-30. septembra 2016 výstavu Pamiatky Podpoľania a Hontu v literatúre. Súčasťou sprievodných akcií bola panelová diskusia Pamiatky a my – obnova, revitalizácia, likvidácia...?, burza kníh a prehliadka priestorov knižnice spojená s odborným výkladom Mgr. Eleny Matiskovej, autorky publikácie „Remeselnícky dom vo Zvolene. Príbeh budovy“, ktorú pri tejto príležitosti knižnica vydala.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva


Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Burza kníh (účastníci)
Original