Preskočiť navigáciu
12. februára 2016 sa uskutočnil vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ zameraný na protidrogovú prevenciu Drogy, to teda nie!  Kvíz bol určený pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Súťažiť mohli aj žiaci v publiku, ktorí za rýchlu a správnu odpoveď  získali knihu. Vedomostný kvíz prebiehal pod dohľadom odbornej poroty,  porotcami boli - inšp. Jozef Michalík (zástupca Mesta Zvolen a Mestskej polície), Mgr. Sylvia Tichá (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene) a Bc. Adriana Sojaková z krajskej knižnice. Víťazom kvízu sa stali žiaci ZŠ Námestie mládeže Zvolen. Ceny pre víťazov venovalo Mesto Zvolen.

Drogy, to teda nie!


Drogy, to teda nie!

Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie! (hodnotenie výsledkov)
Original