Preskočiť navigáciu
Počas apríla 2016 sa krajská knižnica zapojila do 6. ročníka celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Prostredníctvom kníh lesné pedagogičky poukázali na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu samotného čítania. Knihovníčky z krajskej knižnice pripravili pre detských čitateľov čítanie kníh s lesnou tematikou a ďalšie tvorivé činnosti. V krajskej knižnici sa uskutočnilo 18 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 279 detí z MŠ a ZŠ vo Zvolene.
 

Les ukrytý v knihe 2016


Les ukrytý v knihe 2016

Les ukrytý v knihe 2016 - rozprávanie o knihách s lesnou tematikou (Mgr. Mária Masárová z krajskej knižnice)
Original