Preskočiť navigáciu
29. mája 2015 sa krajská knižnica podieľala na programe Dní mesta Zvolen. Mgr. Mária Masárová, knihovníčka z oddelenia literatúry pre deti a mládež, vystúpila na hlavnom pódiu s programom pre deti Nástrahy ulice. V rámci programu predstavila verejnosti svoju činnosť  po prvýkrát Komisia pre prevenciu, pôsobiaca pod hlavičkou mesta už niekoľko rokov. Členom komisie je aj krajská knižnica a v rámci Dní mesta Zvolen mala knižnica k dispozícii jeden z informačných stánkov. V stánku boli návštevníkom podujatia ponúknuté knihy rôznych žánrov ako nástroje prevencie drogových závislostí a kriminality, hrali sa hry, maľovalo sa a rozdávali sa bibliografické letáky, záložky do kníh a iné drobné predmety.  
 

Dni mesta Zvolen 2015


Dni mesta Zvolen 2015

Dni mesta Zvolen – vystúpenie s programom pre deti Nástrahy ulice (Mgr. Mária Masárová z krajskej knižnice)
Original