Preskočiť navigáciu
Od piatku 27. marca 2015 večer do soboty rána 28. marca 2015 sa uskutočnilo podujatie medzinárodného významu zamerané na podporu detského čítania „Noc s Andersenom“, ktoré sa každoročne organizuje v knižniciach a školách mnohých krajín. Je oslavou Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý sa slávi vždy 2. apríla na výročie narodenia H. CH. Andersena. V krajskej knižnici prenocovalo 30 detí z dvoch zvolenských základných škôl (ZŠ Jilemnického 1035/2 a ZŠ Dominika Savia). Pre deti bolo pripravených množstvo prekvapení – vychádzka večerným mestom, dramatizácia Andersenovej rozprávky, stretnutie s chovateľom poľovníckych psov a hry až do neskorej noci. Podujatie sponzorsky podporili McDonald‘s vo Zvolene a TESCO extra vo Zvolene.