Preskočiť navigáciu
21. októbra 2015 sa  v študovni a čitárni uskutočnila dramatizácia pod názvom Hviezdoslav, môj autor. Študentky štvrtého ročníka Súkromného konzervatória PHA pod vedením pedagóga Bc. Mareka Rozkoša predstavili bežnú vyučovaciu hodinu a predniesli tiež najznámejšie Hviezdoslavove verše.