Preskočiť navigáciu

 V krajskej knižnici sa 21. marca 2012 uskutočnil vedomostný kvíz pre stredoškolskú mládež "Drogové závislosti". V kvíze si svoje vedomosti otestovali študenti zvolenských stredných škôl. Kvíz bol rozdelený do troch súťažných kôl. Podujatie bolo zamerané na prevenciu drogovej závislosti u mladých ľudí.

Ako porotcovia sa kvízu zúčastnili odborníci v danej problematike - Mgr. Iveta Gondášová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene, psychologička PhDr. Táňa Grznárová a inšp. Jozef Michálik z Mestskej polície vo Zvolene.

Drogové závislosti - vedomostný kvíz


Drogové závislosti - vedomostný kvíz

Drogové závislosti - vedomostný kvíz - súťažiace zo Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene
Original