Preskočiť navigáciu
Dňa 11. decembra 2012 sa v krajskej knižnici uskutočnili workshopy pod názvom Červená čiapočka pre žiakov základných škôl v Rozprávkovej miestnosti oddelenia pre deti a mládež.
  
Workshop pripravila Mgr. art. Zuzana Malcová ArtD. so svojimi žiakmi  so Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene. Cieľom podujatia bolo priblížiť deťom rozprávku prostredníctvom vlastných tvorivých aktivít zameraných na výrobu bábok. Na začiatku sa deti zúčastnili rozprávkového predstavenia a potom vyrábali vlastné rozprávkové postavičky. Študenti si vyskúšali prácu s detským obecenstvom. Podujatia sa zúčastnili žiaci prvého stupňa zo ZŠ na Rázusovej ulici vo Zvolene, ZŠ Námestie Mládeže vo Zvolene a ZŠ Jilemnického 1035/2 vo Zvolene.