Preskočiť navigáciu

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa v pondelok 23. marca 2015 uskutočnil vedomostný kvíz pre stredoškolskú mládež zameraný na protidrogovú prevenciu, Drogy, to teda nie! V kvíze si už tradične otestovali vedomosti družstvá zostavené zo študentov zvolenských stredných škôl, ktorých podporili spolužiaci v hľadisku. Súťaž je každoročne organizovaná v spolupráci s Mestom Zvolen a je zameraná na prevenciu drogovej závislosti u mladých ľudí. Porotcami kvízu boli - inšp. Jozef Michalík (zástupca Mesta Zvolen a Mestskej polície), Mgr. Iveta Gondášová (RÚVZ vo Zvolene) a Ľuba Halamová z krajskej knižnice. Kvíz mal tri kolá (literárne, protidrogové a drogy v hudbe). Víťazom kvízu sa stali študenti z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Ceny do súťaže venovalo Mesto Zvolen.

Drogy, to teda nie!


Drogy, to teda nie!

Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie! - odovzdávanie ocenení
Original