Preskočiť navigáciu

Krst knihy regionálneho autora Petra Urbana "Povesti z Pohronia" sa uskutočnil 20. januára 2012. Krstnými rodičmi bolli RNDr. Anton Krištín, DrSc. z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene a posledný tekovský vodník a víla. Krstili symbolicky vodou z rieky Hron a zemou z Čertovej skaly. Peter Urban knižne debutoval v roku 2005 knihou Čertova svadba (Povesti zo stredu Slovenska). O rok neskôr k nej pribudla kniha Kamenná žena (Povesti, rozprávky a príbehy z Krupinskej planiny). Okrem toho je autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií a článkov z oblasti zoológie a ochrany prírody (Zlatá kniha Hontu, Slovník významných prírodovedcov so vzťahom k mestu Brezno, Chránená krajinná oblasť - Biosférická rezervácia Poľana a iné).

Ďalší zdroj:

zv-podujatia.com

 

Peter Urban - Povesti z Pohronia


Peter Urban - Povesti z Pohronia

Krst knihy Petra Urbana "Povesti z Pohronia" - úvodné slová o živote a tvorbe autora (Mgr. Machalová z krajskej knižnice)
Original