Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica pripravila pre seniorov nad 60 rokov bezplatné kurzy základov používania PC a internetu pre úplných začiatočníkov „Počítač, môj pomocník“. Školiteľkou bola Mgr. Miroslava Zraková, ktorá bola v knižnici na absolventskej praxi. Kurzy boli realizované v období november 2013 - február 2014. Cieľom kurzov bolo nadobudnúť základné zručnosti pre prácu s počítačom, rozšíriť informačné a komunikačné možnosti vďaka internetu. Kurz pozostával zo 4 stretnutí v dĺžke trvania 90 min. Každý absolvent kurzu získal možnosť stať sa registrovaným čitateľom knižnice bezplatne na jeden rok. Kurzu sa zúčastnilo 43 účastníkov.

Počítač, môj pomocník


Počítač, môj pomocník

Kurz základov používania PC a internetu pre úplných začiatočníkov „Počítač, môj pomocník" - účastníci
Original