Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Zvolene (DDaDSS) uskutočnila v roku 2011 niekoľko podujatí pre seniorov.

Dňa 16. októbra 2011 bolo zrealizované v DSS podujatie "Čaro rozprávok" knihovníčkou Annou Farbiakovou z krajskej knižnice určené pre seniorov postihnutých Alzheimerovou chorobou. V mesiacoch október - november 2011 bola na Oddelení krásnej literatúry inštalovaná výstavka ručných prác seniorov z DDaDSS pod názvom "Jesenné variácie". Dňa 8. novembra 2011 sa seniori z DDaDSS zúčastnili informatickej prípravy, exkurzie po knižnici a prezreli si aj výstavku vlastných ručných prác.

Podujatia pre seniorov


Podujatia pre seniorov

Podujatia pre seniorov - podujatie pod názvom "Čaro rozprávok" zrealizované knihovníčkou Annou Farbiakovou z krajskej knižnice určené pre seniorov postihnutých Alzheimerovou chorobou
Original