Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Zvolene (DDaDSS) realizovala v roku 2012 niekoľko podujatí pre seniorov v spolupráci s knihovníčkou Annou Farbiakovou.  

Marec - mesiac knihy si pripomenuli 21. marca 2012 klienti zariadenia sociálnych služieb Záhonok návštevou krajskej knižniceZvolen. Prezentácia knihovníčky Anny Farbiakovej bola zameraná na život Mateja Hrebendu a tvorbu regionálneho spisovateľa Ondreja Bartoša. Dňa 12. decembra 2012 prišla knihovníčka Anna Farbiaková porozprávať o vianočných zvykoch a tradíciách v jednotlivých mestách  obciach stredoslovenského kraja do Domova dôchodcov a DSS na Záhonku. Priniesla na ukážku knihy z knihy z fondu krajskej knižnice s vianočnou tematikou.

Článok na DDaDSS:
Vianočné zvyky

Seniori 2012


Seniori 2012

Seniori 2012 - spoločná fotografia seniorov z DDS na Štefánikovej ul. vo Zvolene s terapeutkou Bc. Janou Hiczerovou a knihovníčkou Annou Farbiakovou
Original