Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Zvolene (DDaDSS) realizovala v roku 2013 niekoľko podujatí pre seniorov v spolupráci s knihovníčkou Annou Farbiakovou. Dňa 19. a 26. marca 2013 prezentovala v spoločenskej miestnosti zariadenia DDaDss na Záhonku vo Zvolene tradície a zvyky spojené s uctievaním sviatku Veľkej noci. Priniesla so sebou aj množstvo publikácií a kníh, ktoré mali klienti počas jej prednášky k nahliadnutiu. 22. a 24. októbra 2013 uskutočnila v DD a DSS na Záhonku vo Zvolene prezentáciu zvykov a tradícií v rôznych ročných obdobiach

Seniori 2013


Seniori 2013

Seniori 2013 - prezentácia veľkonočných zvykov a tradícií
Original