Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Zvolene (DDaDSS) realizovala v roku 2014 niekoľko podujatí pre seniorov v spolupráci s knihovníčkou Annou Farbiakovou. Dňa 11. apríla 2014 prezentovala v spoločenskej miestnosti zariadenia DDaDss na Záhonku vo Zvolene tradície a zvyky spojené s uctievaním sviatku Veľkej noci. Priniesla so sebou aj množstvo publikácií a kníh, ktoré mali klienti počas jej prednášky k nahliadnutiu. Dňa 14. apríla 2014 prezentovala tvorbu Juraja Fándlyho formou biblioterapie v DD a DSS na Štefánikovej ulici vo Zvolene.

Seniori 2014


Seniori 2014

Seniori 2014 - prezentácia veľkonočných zvykov a tradícií p. Annou Farbiakovou z krajskej knižnice
Original