Preskočiť navigáciu

V dňoch 5. - 9. novembra 2012 sa v krajskej knižnici uskutočnilo niekoľko podujatí v rámci 8. ročníka Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti. Hlavnými organizátormi boli Český spolok vo Zvolene a Krajská knižnica Ľ. Štúra. Podujatia boli realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky.

V oddelení literatúry pre deti a mládež sa realizovali besedy o českej literatúre, českom jazyku, videopremietanie a bola sprístupnená výstavka českých titulov detských kníh nachádzajúcich sa vo fonde krajskej knižnice. V priestoroch študovne a čitárne bola sprístupnená výstava "O Slovensku v českých knihách a časopisoch do roku 1918". Výstavu zostavila a graficky spracovala Mgr. D. Slezáková z historického fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Dňa 7. novembra 2012 sa konala spomienková prednáška pri príležitosti 150. výročia úmrtia spisovateľky Boženy Němcovej. Prednášajúcim bol publicista Mgr. Martin Mázor. Podujatí sa aktívne zúčastňovala aj predsedníčka Českého spolku vo Zvolene p. Ing. Blanka Maňkovská, DrSc.

TČSV 2012


TČSV 2012

V oddelení literatúry pre deti a mládež sa realizovali besedy o českej literatúre a českom jazyku a videopremietanie českých rozprávok
Original