Preskočiť navigáciu

Dňa 13. júna 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy výtvarných a grafických prác, prezentácia animovaných filmov študentov Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene v študovni a čitárni knižnice.

Výstava v priestoroch knižnice potrvá do 30. júna 2012.

Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene je odborná škola pripravujúca študentov na výkon odborných umeleckých činností v oblasti kultúry a umenia, dizajnérstva, reklamy a pod. Štúdium je zamerané na upevňovanie vedomostí a zručností z oblasti výtvarného umenia, na vlastnú originálnu tvorbu, kreativitu a umožňuje ľahšiu orientáciu študentov v oblasti súkromného podnikania a pri výbere vysokoškolského štúdia zameraného na dizajn a umeleckú tvorivosť.

Výstava prác SSUŠ


Výstava prác SSUŠ

Výstava výtvarných a grafických prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene
Original