Preskočiť navigáciu
22. marca 2017 sa uskutočnil vedomostný kvíz pre stredoškolskú mládež zameraný na protidrogovú prevenciu, Drogy, to teda nie! V kvíze si otestovali vedomosti družstvá zostavené zo študentov zvolenských stredných škôl, ktorých podporili spolužiaci v hľadisku. Odbornú porotu tvorili - inšp. Jozef Michalík (zástupca Mesta Zvolen a Mestskej polície), Mgr. Ladislav Lietava (Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen), Mgr. Sylvia Tichá (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene) a Mgr. Adriana Sojaková z krajskej knižnice. Víťazom súťaže, ktorá je každoročne organizovaná v spolupráci s Mestom Zvolen, sa stali študenti Gymnázia Ľ. Štúra. Ceny pre víťazov venovalo Mesto Zvolen.
 
Článok na Ministerstve vnútra SR

Drogy, to teda nie! 2


Drogy, to teda nie! 2

Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie! 2 (súťažiaci)
Original