Preskočiť navigáciu
16. marca 2017 sa v rámci Týždňa slovenských knižníc uskutočnil vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ zameraný na protidrogovú prevenciu Drogy, to teda nie!  Kvíz bol určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Súťažiť mohli aj žiaci v publiku, ktorí za rýchlu a správnu odpoveď  získali knihu. Vedomostný kvíz prebiehal pod dohľadom odbornej poroty,  porotcami boli - inšp. Jozef Michalík (zástupca Mesta Zvolen a Mestskej polície), Mgr. Ladislav Lietava (Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen), Mgr. Mariana Klimová (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene) a Mgr. Adriana Sojaková z krajskej knižnice. Víťazom kvízu sa stali žiaci ZŠ na ul. Hrnčiarska vo Zvolene. Ceny pre víťazov venovalo Mesto Zvolen.