Preskočiť navigáciu
Od marca 2017 až do septembra 2017 je v krajskej knižnici sprístupnená výstava Literárne príbehy detskými očami, ktorá je sprievodnou aktivitou projektu  Deti, hurá do čítania 2. Výstava predstavuje výtvarné práce žiakov, ktoré vytvorili v tvorivých dielňach so slovenskými ilustrátormi: Martinom Kellenbergerom, Martinou Matlovičovou a Miroslavom Regitkom. Práce sú inšpirované literárnymi postavami a príbehmi. Zámerom knižnice pri realizácii projektu Deti, hurá do čítania 2, bolo uskutočniť sériu podujatí pre žiakov základných škôl, založených na stretnutiach a ilustračných dielňach s tvorcami kníh pre deti a mládež. Cieľom bolo vzbudiť u žiakov záujem o čítanie a podporiť ich výtvarné zručnosti. Besied a tvorivých dielní sa zúčastnili organizované skupiny detí zo zvolenských základných škôl, aj zo škôl z okolitých obcí. Nebývalý záujem o podujatia a nadšené odozvy detí a pedagógov svedčia o tom, že zvolený model osobných stretnutí s tvorcami kníh patrí medzi najúčinnejšie modely, ktoré pomáhajú popularizovať literatúru. Podporné interpretačné aktivity realizované formou ilustračných tvorivých dielní na námety z kníh a následná výstava sú predpokladmi, že sa základný cieľ podujatí, t.j. vzbudenie záujmu detí o čítanie, naplní. Okrem spomínaných ilustrátorov sa žiaci stretli so  spisovateľmi: Ľubomírom Feldekom, Paulínou Feriancovou, Gabrielou Futovou, Petrom Glockom, Ľubicou Kepštovou, Valentín Šefčíkom, Zuzanou Štelbaskou, Jánom Uličianskym a Alžbetou Verešpejovou.
 
PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU