Preskočiť navigáciu
29. marca 2017 sa uskutočnila beseda o Jakutsku s Vladimírom Štollmannom, ktorý  pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.
Autor predstavil knihu Jakutské oloncho, ktorú  napísal v spoluautorstve s Vladimírom Laubertom a Máriou Lacikovou a prostredníctvom ktorej zoznamuje čitateľa s Jakutskou republikou Ruskej federácie, s krajinou nekonečných priestorov a neobmedzených možností. Hlavná pozornosť je v knihe sústredená na tradičnú jakutskú kultúru, ktorú reprezentuje mýtický epos oloncho, ktoré bolo v roku 2005 uznané UNESCOM za „majstrovské dielo ústneho nemateriálneho dedičstva ľudstva“. Kniha je určená širokému okruhu čitateľov – študentom, učiteľom, turistom, zástupcom firiem.