Preskočiť navigáciu
23. februára 2017 sa v rámci projektu Deti, hurá do čítania 2 uskutočnili tvorivé dielne s Miroslavom Regitkom, známym slovenským výtvarníkom a ilustrátorom. Miroslav Regitko absolvoval Katedru grafiky a knižnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Dušana Kállaya. Venuje sa voľnej grafike a ilustrácii. Ilustroval detský časopis Ohník a od roku 1990 ilustruje časopis Fifík. Jeho ilustrácie je možné vidieť aj na obaloch obrázkových CD hudobného vydavateľstva A.L.I., učebniciach matematiky pre 3. a 6. ročník ZŠ, prvouky pre 2. ročník ZŠ, vlastivedy pre sluchovo postihnutých a na prebaloch v potravinárskom priemysle. Je tvorcom portrétnych karikatúr známych, ale aj neznámych osobností. Medzi jeho najvýznamnejšie ilustrované knihy patrí Kráľovná krásy (Genezis), O malom obrovi (Mladé letá) a Brata musíš poslúchať (Mladé letá).
 
PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA
 
Renováciu oddelenia literatúry pre deti a mládež podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu