Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica sa 31. mája 2017 zapojila do 10. ročníka celoslovenského podujatia - 6 hodinového čitateľského maratónu „Čítajme si... 2017“, najpočetnejšieho čitateľského maratónu realizovaného pod záštitou Linky detskej istoty pri slovenskom Výbore pre UNICEF. V rámci maratónu sa deti vo veku od 6 do 15 rokov pokúsili o prekonanie rekordu vo verejnom čítaní detí. Knižnice aj tento rok spojili deti Slovenska pri čítaní kníh. Každý účastník prečítal jednu stranu z knihy Marianny Grznárovej Maťko a Kubko. Čitateľský maratón bol zahájený kráľom detských čitateľov Jakubom Markechom. V tento deň čítalo v knižnici 132 detí v oddelení literatúry pre deti a mládež. V čitateľskom maratóne čítalo 46 040 detí z takmer 300 miest a obcí na Slovensku, čím sa podarilo prekonať minuloročný rekord zapísaný v Slovenskej knihe rekordov o 5 086 čítajúcich detí.