Preskočiť navigáciu
19. apríla 2017 sa uskutočnila prednáška Liečebné hladovanie spojená s premietaním filmu. Prednášal RNDr. Jozef Valuch, CSc., ktorý je odborným garantom a metodikom Školy liečebného hladovania a regeneračnej diéty (Škola LHRD), ktorá vznikla ako dôsledok podnetov a  potrieb všetkých chorých aj zdravých, ktorí sa chcú liečiť inak ako medikamentózne, ktorí chcú preventívne predchádzať vzniku chorôb, alebo si chorobné stavy liečiť, či zmierňovať.