Preskočiť navigáciu
26. októbra 2017 sa uskutočnil vedomostný kvíz  pre členov klubov dôchodcov Podvodníci nespia... Kvíz bol pripravený v spolupráci s Mestom Zvolen,  Mestskou políciou, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Okresným riaditeľstvom policajného zboru. V štyroch kolách súťažili dvojčlenné družstvá z piatich klubov zo Zvolena. V prestávkach medzi jednotlivými kolami súťažili o knižné dary aj seniori z publika. Odborná porota pracovala v zložení: predseda Jozef Michalík, inšpektor Mestskej polície Zvolen; členmi poroty boli Mgr. Ladislav Lietava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen; Mgr. Iveta Gondášová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Mgr. Adriana Sojaková z krajskej knižnice. Vecné ceny a upomienkové predmety venovalo Mesto Zvolen. Prvé miesto v kvíze získali súťažiaci z Klubu dôchodcov č. 4, ktorý sídli na Okružnej ulici vo Zvolene.
Článok na Ministerstve vnútra SR