Preskočiť navigáciu
Od piatku 31. marca 2017 do soboty rána 1. apríla 2017 sa v krajskej knižnici uskutočnilo podujatie medzinárodného významu zamerané na podporu detského čítania Noc s Andersenom.  Je oslavou Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý sa slávi vždy 2. apríla na výročie narodenia H. CH. Andersena. Noc s Andersenom prvýkrát zorganizovala Knihovna B. B. Buchlovana v Uherskom Hradišti v roku 2000, podujatie na Slovensku koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a partnermi sú RTVS Rádio Regina a Vydavateľstvo Slovart. Podujatie sa v krajskej knižnici nieslo v znamení Andersenovej rozprávky Princezná na hrášku. V knižnici prenocovalo  29 detí z dvoch školských klubov zvolenských základných škôl (ZŠ na ul. Hrnčiarska a ZŠ na ul. Alexyho). Pre deti bola pripravená prechádzka večerným mestom, čítanie rozprávok, tvorivé dielne a hry až do neskorej noci. Podujatie sponzorsky podporili rýchle občerstvenie McDonald‘s vo ZvoleneFranko pizza Zvolen.
 
Článok na zv-podujatia.com