Preskočiť navigáciu
24. mája 2017 sa uskutočnilo slávnostné predstavenie a „krst“ novej knihy Emila Šimončíka Tri Duby. Podujatie moderoval Mgr. Martin Mázor a „krstnými rodičmi“ knihy boli viceprimátor mesta Zvolen Ing. Jaroslav Stehlík a Jaroslav Švábenský ml., syn jedného z hlavných organizátorov prvej pilotnej školy na letisku Tri Duby. Knihou Tri Duby, s podtitulom K histórii lietania na Pohroní a letiska v Sliači, chcel autor pripomenúť miesta v našom regióne, kde sa rodila história letectva a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jeho vznik.  
 
ČLÁNOK V SME
ČLÁNOK NA ZV-PODUJATIA.COM